Kalite Koordinatörlüğü

Raporlar :::

2021

 

Tablolar
Tablo 1. Akademik Birimler Listesi
Tablo 2. 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Birimler, Programlar ve Sınıflar Bazında Öğrenci Sayıları
Tablo 3. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Trabzon Üniversitesine Başvuru Şartları
Tablo 4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Programlara Göre Dağılımı
Tablo 5. TRÜ Akademik Personel Sayıları Bilgisi
Tablo 6. TRÜ Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Bilgisi
Tablo 7. TRÜ İdari Personel Sayıları Bilgisi
Tablo 8. TRÜ Fiziksel Alt Yapı Bilgisi
Tablo 9. 2021 Yılında TRÜ’de Bitirilen ya da Devam Eden Proje Bilgisi
Tablo 10. TRÜ Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler
Tablo 11. Trabzon Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planlama Ekibi
Tablo 12. Erasmus+ Değişim Hareketliliği Bütçe Kullanım Performansı
Tablo 13. Erasmus+ Değişim Hareketliliği Performans Verileri
Tablo 14. Erasmus+ Değişim Hareketliliği Performans Beklentileri
Tablo 15. UZEM tarafından öğretim elemanlarına yönelik verilen online eğitimler
Tablo 16. Öğrencileri sınav araçlarını kullanımına yönelik hazırlanan yönelik hazırlanan eğitim içerikleri ve bağlantı linkleri
Tablo 17. Öğretim elemanlarının sınav araçlarını kullanımına yönelik hazırlanan eğitim içerikleri ve bağlantı linkleri
Tablo 18. Öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan eğitim içerikleri ve bağlantı linkleri
Tablo 19. UZEM tarafından öğretim elemanlarına yönelik verilen online eğitimler

 

 


   

 

 

Ekler
EK 1. Senato Kararı
EK 2. Üniversitemize ait Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
EK 3. Paydaşların Önceliklendirilmesine İlişkin Bilgiler
KHB 1. Akademik Birimler Listesi
KHB 2. Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
KHB 8. Stratejik Plan
KHB 9. Stratejik Plan Kabul Yönetim Kurulu
KHB 11. Faaliyet Raporu
KHB 12. Akademik Birimler Organizasyon Şeması
KHB 13. İdari Birimler Organizasyon Şeması
Menüyü Kapat