Kalite Koordinatörlüğü

Raporlar :::

Kurum Hakkında Bilgiler

Kanıt No ve İçerik

Kanıt Dosya

KHB1 – a) Akademik Birimler Listesi

              b) Öğrenci Sayıları Bilgisi 

a)        

b) 

KHB2 – Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

KHB3 – Yabancı Uyruklu Öğrencilerin TRU Başvuru Şartları

KHB4 – Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Programlara Göre Dağılımı

KHB5 – Akademik ve İdari Personel Sayı Bilgisi

KHB6 – TRU Fiziksel Alt Yapı Bilgisi

KHB7- TRU’de Bitirilen ya da Devam Eden Proje Bilgisi

KHB8- Stratejik Plan

KHB9 – Yönetim Kurulu Kararı

KHB10 – TRU 2021-2025 Stratejik Planlama Ekibi

KHB11 – Stratejik Plan Amaç ve Hedefler

KHB12 – Akademik Teşkilat Şeması

KHB13 – İdari Teşkilat Şeması

Menüyü Kapat