Kalite Koordinatörlüğü

Uluslararasılaşma

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 
 
 • Yüksek öğrenim alanında sınır ötesi işbirliği ile diğer kurumlarla uluslararası stratejik işbirliğine dayalı ortaklığın teşvik edilmesi.
 • Uluslararası iş birliklerinin kalitesini ve miktarını iyileştirmek için Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi ve diğer çevrimiçi kaynaklar doğrultusunda dijital hareketlilik yönetiminin uygulanmasının desteklenmesi.
 • Yurtdışındaki hareketlilik sırasında öğretimi zenginleştirmek ve öğrenci deneyimini geliştirmek için yeni Bilgi Teknolojilerinin yenilikçi bir şekilde kullanılması.
 • Yetkinliklerini ve motivasyonlarını artırmak için tüm ihtiyaçlarını karşılayarak ve mesleki gelişimin ayrılmaz bir parçası olmak için uluslararası personel hareketliliğinin faydaları için katılımcılardan gelen geri bildirimleri kullanarak uluslararası personel hareketliliğinin potansiyelini artırmak.
 • İlgili hedeflerin yanı sıra Trabzon Üniversitesi’nin uluslararasılaşma kapsamında amaçladığı ve katkı sağlamayı planladığı alanlar ise şunlardır:
 • Bir Avrupa Eğitim Alanı oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası akademik, bilimsel ve ekonomik yapılarla iyi ilişkiler ve işbirliği yoluyla öğrenme ve öğretme süreçlerinin içselleştirilmesini teşvik etmek.
 • Yüksek akademisyenliği teşvik etmenin bir yolu olarak öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin standart çeşitliliklerini arttırmak.
 •  Öğrencilere yurtdışında öğrenme deneyimi yaşamaları için daha fazla fırsat sunarak hareketliliği güçlendirmek.
 • Çevrimiçi kaynaklar ve kullanıma hazır çalışma materyalleri ile entegre, uluslararası öğretim ve öğrenim etkinlikleri geliştirerek uluslararası değişim öğrencilerinin ilgisini çekmek.
 • Yabancı dilde öğretilen çalışma programlarının sayısını, uluslararası öğretim üyesi ve araştırmacı sayısını artırarak ve yerel öğretim ve idari personelin dil yeterliliğini geliştirerek programlarını uluslararasılaştırmak.
 • TRU araştırma ve eğitim projeleri başlatmanın ve yenilikçiliği, girişimciliği, istihdam edilebilirliği, bilgi alışverişini ve / veya çok disiplinli öğretme ve öğrenmeyi teşvik etmek için ortaklıklar kurmanın önemini kabul ederek KA2 ve KA3 projelerinde yer almayı amaçlamaktadır.
Menüyü Kapat