Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Güvencesi Sistemi

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ POLİTİKASI
 
Trabzon Üniversitesi;
Misyonu, vizyonu ve stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; etkin, verimli, rekabetçi, yüksek performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş girişimci bir dünya üniversitesi olmayı amaçlamaktadır.
TRÜ  kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, kurumsal yönetim ve uluslararasılaşma gibi tüm alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerde işlevsel olarak yürütmeyi,
Hedeflerine ulaşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla tüm birimlerinin sorumluluklarını ve konumlarını dikkate alan ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak oluşturduğu kalite güvencesi mekanizmalarını, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda tasarlayıp kendisini sürekli ölçen, analiz eden, değerlendiren ve geliştiren, “planla, uygula, kontrol et, önlem al” yaklaşımını benimseyen bir kalite güvence sistemi oluşturmayı,
Tüm paydaşlarının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını ve beklentilerini en yüksek şekilde karşılamak amacıyla belirlenen standartlara (ulusal ve uluslararası standartlar) uygun hizmet verme ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
Kalite sonuçlarının denetime açık olup şeffaf bir şekilde paylaşmayı,
Takım ruhu, sürekli değişim ve yenilikçilik anlayışıyla bütün süreçlerini objektif verilere dayanarak sürekli iyileştirmeyi,
Paydaşlarının kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı,
Kalite yönetiminin tüm birimlerinin çalışmalarının ve görevlerinin temel birer parçası haline getirmeyi, 
Kalite Güvencesi Politikası olarak benimser.
 
Menüyü Kapat