Kalite Koordinatörlüğü

B.1.1.

B.1.1.1. Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumunu gösteren yapılandırmanın yer aldığı ders bilgi paketi

B.1.1.2. Program tasarımı ve onayına yönelik kurumsal düzenleme hazırlanmasını içeren 23.10.2021 tarih ve 75850160-199-E.23222 sayılı Komisyonu kararı (Ek 7- Gönüllük dersi)

B.1.1.3. Program tasarımı ve onayına yönelik kurumsal düzenleme hazırlanmasını içeren Komisyonu kararı (Ek 8- Kariyer Planlama dersi)

B.1.1.4. TRÜ Uzaktankarma program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler

B.1.1.5 Pandemi döneminde TRÜ Eğitim ve öğretim süreçlerinin belirlenmesine yönelik 22022021 tarihli senato kararı (Ek 9)

B.1.1.6. TRÜ Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Programları (Ek 11)

B.1.1.7. TRÜ Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi programının değerlendirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesine konusunda al

B.1.1.8. TRÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesinin isim değişikliğine ilişkin görüşülmesine ilişkin toplantı tutanağı (Ek 12)

B.1.1.9. TRÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü  Güzel Sanatlar Fakültesinin isim değişikliğine ilişkin görüşülmesine ilişkin toplantı tutanağı (Ek 13)

B.1.1.10. TRÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 24.12.2020 tarihli 12656278-101-E.295 sayılı Fakülte isminin değişikliği ve yeni bölümlerin açılmasına ilişkin Dekanlık yazısı (Ek 14)

B.1.1.11. TRÜ Şalpazarı Meslek Yüksekokulu’nun 10.08.2020 tarihli 02 sayılı Bölüm Kurul kararları (Ek 15)

B.1.1.12. TRÜ Şalpazarı Meslek Yüksekokulu’nun 10.08.2020 tarihli 03 sayılı Bölüm Kurul kararları (Ek 16)

B.1.1.13. TRÜ Şalpazarı Meslek Yüksekokulu’nun 2020 tarihli birim faaliyet raporu (Ek 17)

B.1.1.14. TRÜ Tonya Meslek Yüksekokulu’nun 07.08.2020 tarihli ve 07 sayılı toplantı tutanağı (Ek 18)
 
Menüyü Kapat