Kalite Koordinatörlüğü

Raporlar :::

Anahtar Performans Göstergeleri

TRABZON  ÜNİVERSİTESİ ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans Göstergesi Gösterge Ölçüm Birimi Gösterge İstenecek Birim
 
Fakülte Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Enstitü Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Yüksekokul Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Meslek yüksekokul Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Merkezi Araştırma Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Merkezi Araştırma Laboratuvar Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Araştırma Merkezlerinin Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Ön lisans Program Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Lisans Program Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Lisans Program Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Doktora Program Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Lisans Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Sağlık Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Açık Öğretimdeki Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Program Bilgi Paketini Tamamlamış Kurumun Web sayfasında İzlenebilen Ön Lisans/Lisans/Doktora Program Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İş Yükü Temelli Kredi Çalışmalarını Öğrenci Geri Bildirimlerini de Alarak Tamamlamış Kurumun Web Sayfasında İzlenebilen Program Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Lisansa Programlarına Giriş Sıralamasının Ortalaması
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Lisans Programlarını Kazanana Öğrenci Sayısı/Tercihleri Arasında İlgili Lisans Programına Başvuran Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Çift Anadala İzin Veren Lisans Program Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Yan Dala izin Veren Program Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Çift Anadal Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Yan Dal Lisans Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
 
 
İşe Yerleşmiş Mezun Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Mezun Öğrenci kayıt Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Normal Öğrenim Süresi İçinde Mezun Olan/Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olması Gereken Ön lisans Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olan Lisans Öğrenci Sayısı/Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olması Gereken Lisans Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olan Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı/Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olması Gereken Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olan Doktora Öğrenci
Sayısı/Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olması Gereken Doktora Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olan Öğrenci Sayısı Toplamı/Normal Öğrenim Süresi İçerisinde Mezun Olması Gereken Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
Uzaktan Eğitim Öğrenci Sayısı  
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Toplam Doktora Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Toplam Yüksek Lisans Mezun Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Doktora Mezun Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Doktora Mezuniyet Oranı
 
Oran
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
Doktora Programlarına Kabul Edilen Öğrenci Sayısı/Doktora Programlarına Başvuran Öğrenci Sayısı  
Oran
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Program Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Program Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Disiplinlerarası Toplam Doktora Program Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Öğretim Üyesi Başına Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Öğretim Üyesi Başına Doktora Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Öğretim Üyesi Başına Ortalama Yıllık Doktora Mezun Sayısı
 
Sayı
 
Fen Bilimleri/ Sosyal Bilimler/Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 
Toplam Akademik Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Profesör Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Doçent Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Dr.Öğr.Görevlisi Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Diğerleri
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Ön Lisans Programlarındaki Öğretim Elemanı Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı  
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Yardımcı Öğretim Elemanı Sayısı  
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Yabancı Uyruklu Yardımcı Öğretim Elemanı Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Toplam İdari Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Genel İdare Hizmetlerindeki Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Teknik Hizmetler Sınıfındaki Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Denetim Hizmetleri Sınıfındaki Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
 
Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personel Sayısı
 
Sayı
 
Personel Daire Başkanlığı
Öğretim Üyesi Başına SCI; SSCI VE A&HCI Endeksli dergilerde ortalama yıllık makale/derleme sayısı  
Sayı
 
Akademik Birimler
Öğretim Üyesi Başına Uluslararası İşbirliği ile yapılan SCI; SSCI VE A&HCI Endeksli dergilerde ortalama yıllık makale/derleme sayısı  
Sayı
 
Akademik Birimler
Bilimsel Yayın Puanı (her bir yayın için ilgili dergi güncel etki faktörü yazılarak alt alta toplanmasıyla elde edilen toplam etki puanının toplam yayın sayısına oranı)  
Sayı
 
Akademik Birimler
Atıf Puanı ( Öğretim Üyesi Başına Üniversite Adresli Yayınlara SCI; SSCI ve A&HCI Endekslilerdeki Dergilerde Yapılan Ortalama Yıllık Atıf Sayısı)  
Sayı
 
Akademik Birimler
 
Öğretim Üyesi Başına Ortalama Yıllık Ulusal Patent Belge Sayısı
 
Sayı
 
Akademik Birimler
 
Öğretim Üyesi Başına Ortalama Yıllık Uluslararası Patent Belge Sayısı
 
Sayı
 
Akademik Birimler
Öğretim Üyesi Başına Ortalama Yıllık Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Sayısı  
Sayı
 
Akademik Birimler
 
 
 
Faal Olan Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı
 
Sayı
 
Akademik Birimler
TÜBA ve TÜBİTAK Ödüllü Öğretim Üyesi Sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)  
Sayı
 
Akademik Birimler
Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Ortalama Yıllık Dış Destekli Proje Sayısı  
Sayı
 
BAP
 
Öğretim Üyesi Başına Devam Eden Dış Destekli Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Projelerin Ortalama Yıllık Toplam Bütçesi  
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Devam Eden Dış Destekli Projelerin Toplam Bütçesi  
Sayı
 
BAP
Devam Eden Dış Destekli Toplam Proje Bütçesinin Devam Eden Dış Destekli Proje Sayısına Oranı  
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Tamamalanan Ortalama Yıllık Kontratlı Proje Sayısı  
Sayı
 
BAP
 
Öğretim Üyesi Başına Devam Eden Kontratlı Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Ortalama Yıllık Kontratlı Projelerin Toplam Bütçesi  
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Ortalama Yıllık Uluslararası İşbirlikli Proje Sayısı  
Sayı
 
BAP
 
Öğretim Üyesi Başına Devam Eden Uluslararası İşbirlikli Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Ortalam Yıllık Uluslararası İşbirlikli Projelerin Toplam Bütçesi  
Sayı
 
BAP
Öğretim Üyesi Başına Devam Eden Uluslararası İşbirlikli Projelerin Toplam Bütçesi  
Sayı
 
BAP
 
Başvuru yapılan BAP Sayısı
 
Sayı
 
BAP
 
Kabul Eden BAP Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
 
Biten BAP Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
 
Devam Eden BAP Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
 
Biten TÜBİTAK Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
 
Devam Eden TÜBİTAK Proje Sayısı
 
Sayı
 
BAP
 
 
 
Öğrenci Kulüp Sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Yapılan Sempozyum Sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Yapılan Konferans Sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Yemek bursu alan öğrenci sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen sempozyum ve kongre sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen konferans sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen panel sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen seminer sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen söyleşi sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
 
 
Üniversitemizde düzenlenen tiyatro sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen konser sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen sergi sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Üniversitemizde düzenlenen çalıştay sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Oryantasyona katılan öğrenci sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Düzenlenen sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Takım halinde katılım sağlanan müsabaka sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Bireysel katılım sağlanan müsabaka sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Takım olarak müsabakalara katılan öğrenci sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Bireysel olarak müsabakalara katılan öğrenci sayısı
 
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Üniversitelerarası (ünilig) düzenlenen sportif müsabakalara katılım sağlanan branş sayısı  
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Üniversitelerarası (ünilig) düzenlenen sportif müsabakalara katılım sağlanan öğrenci sayısı  
Sayı
 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
 
Toplam Yayın Sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Basılı kaynaklar
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Elektronik veritabanı sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Elektronik Kitap sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Ses CD sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Süreli Yayın Sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Kütüphane kullanan Kişi Sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Günlük ortalama kullanıcı sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Aylık Kütüphane Kaynaklarından yararlanan Öğretim Elemanı sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Aylık Kütüphane Kaynaklarından yararlanan Öğrenci sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Aylık Kütüphane Kaynaklarından yararlanan İdari personel sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Aylık Kütüphane Kaynaklarından yararlanan Y.Lisans/Doktora öğrenci sayısı  
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Her bir Elektronik veri tabanına erişim sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
 
 
Süreli yayınların tarandığı atıf indeks sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
Açık erişimden erişilebilir yayın sayısı
 
Sayı
 
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
 
SCOPUS Sıralaması
 
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
WEB Of Sciences Sıralaması
 
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
URAP Sıralaması
 
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
Webometrics Sıralaması
 
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak Amacıyla Kurumda Düzenlenen Yıllık Toplantı/Çalıştay Faaliyet Sayısı  
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
Kurumun İç Paydaşlarının Kurumun Yürüttüğü Kalite Güvencesi Çalışmalarından Memnuniyet Oranı  
Oran
 
Kalite Koordinatörlüğü
Kurumun Dış Paydaşlarınının Kurumun Yürüttüğü Kalite Güvencesi Çalışmlarından Memnuniyet Oranı  
Oran
 
Kalite Koordinatörlüğü
Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geri Bildirim/Değerlendirme Toplantı Sayısı  
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
Kurumun Dış Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geri Bildirim/Değerlendirme Toplantı Sayısı  
Sayı
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
Akademik Personel Memnuniyet Oranı
 
Oran
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
İdari Personel Memnuniyet Oranı
 
Oran
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
Öğrencilerin Genel Memnuniyet Oranı
 
Oran
 
Kalite Koordinatörlüğü
 
Erasmus Gelen Öğrenci Sayısı (Öğrenim ve Staj Hareketliliği)
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Erasmus Gelen Öğretim Elemanı Sayısı (Ders Verme ve Eğitim Alma)
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Erasmus Glden Öğrenci Sayısı (Öğrenim ve Staj Hareketliliği)
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Erasmus Giden Öğretim Elemanı Sayısı (Ders Verme ve Eğitim Alma)
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Farabi Gelen Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Farabi Giden Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Mevlana Gelen Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Mevlana Giden Öğrenci Sayısı
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Mevlana Gelen Öğretim Elemanı Sayısı
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
Mevlana Giden Öğretim Elemanı Sayısı
 
Sayı
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
 
 
Üniversitemiz Yerleşke Sayısı Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar Metin
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Mülkiyetemizde Bulunan Taşınmazlar Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Eğitim Alanı Sayıları (Derslik ) (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Araştırma Alanları Miktarı (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Spor Alanları (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Kantin ve Kafeterya Alanları (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Misafirhane ve Lojmanlar Alanları (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Uygulama ve Araştırma Merkez Bina ve Tesisleri (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Sınıfların Öğrenci Kapasiteleri (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Teknoloji Tabanlı Sistemle Desteklenen Derslik Sayısı Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Eğitim Alanı Sayıları (Derslik ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Yemekhane Kantin/Kafeteryalar (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Spor Amaçlı Bina ve Tesisler (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Engelli Asansör Sayısı Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Engelli Dostu Bina sayısı Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Lisans Programlarındaki Toplam Derslik Alanı (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
İdari Alanları Miktarı (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Misafirhane / Uygulama oteli (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Diğer Sosyal Alanlar (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Ambar ve Arşiv Alanları (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Uygulama ve Araştırma Merkez Bina ve Tesisleri (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Genel Alanlar (sayı ) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Ön lisans Programlarındaki Toplam Derslik Alanı (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Diğer Sosyal Alanları (Yemekhane) (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
 
 
Kantin ve Kafeterya, Çarşı Alanları (m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Diğer Sosyal Alanlar Sayısı (Öğrenci Kulüpleri) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Engelli Yol Şeridi Uzunluğu(Açık Alanlar) (Metre) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Bisiklet Sahası Kulvar Uzunluğu (M) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Laboratuvar Alanları (m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
İdari Alanlar Miktarı (m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Kapalı Spor Alanları (m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Diğer Sosyal Alanlar (Otel, Misafirhane Kulüpler vb.)(m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Sosyal Tesisler (Yemekhane, Sağlık vb.) sayısı Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Yeşil Alan Miktarı (M2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Otopark Alanları (m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
Açık Spor Alanları (m2) Sayisal
 
Sayı
 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
 
SEM Yıllık Eğitim Saati
 
Sayı
 
Sürekli Eğitim Merkezi
 
SEM Yıllık Faaliyet Sayısı
 
Sayı
 
Sürekli Eğitim Merkezi
 
Kurumda Eğiticileri Eğitimine Yönelik Düzenlenen Program Sayısı
 
Sayı
 
Sürekli Eğitim Merkezi
Kurumda Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Üyesi Sayısı  
Sayı
 
Sürekli Eğitim Merkezi
Kurumda Yürütülen Eğiticileri Eğitimi Programından Memnuniyet Oranı  
Sayı
 
Sürekli Eğitim Merkezi
Menüyü Kapat