Kalite Koordinatörlüğü

Temel Değerler

>Adalet ve liyakat: Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılması, görevde yükselmelerde ise işin ehline uygun kişilerin atanmasıdır.
> Temel hak ve hürriyetlere saygı: Trabzon Üniversitesi yasalarda yazılı temel hak ve hürriyetlere saygılıdır.
> Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık: Trabzon Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan temel ilke ve değerlere bağlıdır.
> Evrensellik: Tüm hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer ve normlara uygun davranmaktır. 
> ?Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik: Trabzon Üniversitesi bilimsel ahlaka saygılı ve kurumsal kimliği ön plana çıkaran bir anlayışa sahiptir.
> Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik: Trabzon Üniversitesi dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla hareket etmektedir.
> Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik: Trabzon Üniversitesi Toplam kalite yönetimine önem veren ve üretken bir yapıya sahiptir.
> Hoşgörü ve alçak gönüllülük: Trabzon Üniversitesi hoşgörü ve alçak gönüllülük ilkesini benimsemiştir.
> Özgürlük ve sorumluluk: Trabzon Üniversitesi özgürlük ve sorumluluk ilkesini benimsemiştir.
> Özgüven ve disiplin:TrabzonÜniversitesi özgüven ve disiplin ilkesini benimsemiştir.
> Doğaya ve çevreye saygı: Trabzon Üniversitesi doğaya saygılı, çevreye duyarlıdır.
> Toplumsal sorumluluk ve paylaşım: Trabzon Üniversitesi toplumsal sorumluluğun bilincinde ve paylaşımcı bir oluşum içerisindedir.
> Öğrenci merkezli yönetim anlayışı: Trabzon üniversitesi öğrenci merkezli bir yönetim anlayışı benimsemiştir.
> Hayatboyu öğrenme: TrabzonÜniversitesi hayat boyu öğrenmeye önemvermektedir.
Menüyü Kapat